Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví (Ceny Les 1-04)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2024
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), prodané množství v m³, tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví (Ceny Les 1-04)

Doporučujeme