Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně – statistika pro MPO

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Plynárenská statistika: Příloha č. 20 - Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně (§ 3 odst. 2)

Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně - statistika pro MPO

Plynárenská statistika: Příloha č. 20 – Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně (§ 3 odst. 2)Vyplněný formulář se zasílá ročně (e-mailem v příloze) do 15. 10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům. Údaje se uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.

Seznam příloh
Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně - statistika pro MPO
Pravidelné novinky e-mailem