Doklad podle přílohy VII nařízení 1013/2006 – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Doklad doprovázející zásilku odpadů určených k využití, k jejichž přeshraniční přepravě není třeba písemného souhlasu (odpadů uvedených na „Zeleném seznamu“).

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Doklad musí před zahájením přepravy podepsat osoba v jurisdikci země odeslání, která přepravu zařizuje, a po převzetí daného odpadu jej podepíše zařízení k využití odpadů nebo laboratoř a příjemce.

Podle čl. 18 nařízení 1013/2006 musí být uzavřena smlouva o využití příslušných odpadů „zeleného“ seznamu, která musí obsahovat závazky smluvních stran pro případ, že přepravu nebo využití odpadů nelze dokončit nebo že byla provedena jako nedovolená přeprava. Smlouva musí být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být poskytnuta orgánům zapojených do kontrol.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Doporučujeme