Doklad podle přílohy VII nařízení 1013/2006 – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Doklad doprovázející zásilku odpadů určených k využití, k jejichž přeshraniční přepravě není třeba písemného souhlasu (odpadů uvedených na „Zeleném seznamu“).

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.