Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – první žádost – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Dotazník obsahující zákonem stanovené položky přikládaný k žádosti fyzické osoby o vydání osvědčení (i pro hlášení změn).

Instituce
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Doporučujeme