Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – první žádost – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Instituce:
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Dotazník obsahující zákonem stanovené položky přikládaný k žádosti fyzické osoby o vydání osvědčení (i pro hlášení změn).

Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – první žádost – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Dotazník obsahující zákonem stanovené položky přikládaný k žádosti fyzické osoby o vydání osvědčení (i pro hlášení změn).

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Seznam příloh
Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – první žádost
Pravidelné novinky e-mailem