Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) před uplynutím platnosti dosavadního osvědčení (NBÚ)

Instituce:
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Dotazník obsahující zákonem stanovené položky (zúžené oproti základnímu dotazníku) přikládaný v listinné i elektronické podobě k žádosti fyzické osoby o vydání nového osvědčení při skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) před uplynutím platnosti dosavadního osvědčení (NBÚ)

Dotazník obsahující zákonem stanovené položky (zúžené oproti základnímu dotazníku) přikládaný v listinné i elektronické podobě k žádosti fyzické osoby o vydání nového osvědčení při skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Seznam příloh
Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) před uplynutím platnosti dosavadního osvědčení
Pravidelné novinky e-mailem