Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) před uplynutím platnosti dosavadního osvědčení (NBÚ)

Dotazník obsahující zákonem stanovené položky (zúžené oproti základnímu dotazníku) přikládaný v listinné i elektronické podobě k žádosti fyzické osoby o vydání nového osvědčení při skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Instituce
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Doporučujeme