Dotazník kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Dotazník kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv je dokument, který musí kontrolní laboratoř vypracovat a předložit společně s žádostí o povolení k činnosti kontrolní laboratoře. Obsahuje specifické a faktické informace o naplňování požadavků správné výrobní praxe při ověřování jakosti veterinárních léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek, meziproduktů či obalů. Dotazník identifikuje v jednotlivých kapitolách základní prvky systému jištění jakosti a správné výrobní praxe.

Dotazník kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Dotazník kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv je dokument, který musí kontrolní laboratoř vypracovat a předložit společně s žádostí o povolení k činnosti kontrolní laboratoře. Obsahuje specifické a faktické informace o naplňování požadavků správné výrobní praxe při ověřování jakosti veterinárních léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek, meziproduktů či obalů. Dotazník identifikuje v jednotlivých kapitolách základní prvky systému jištění jakosti a správné výrobní praxe.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Dotazník kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv
Pravidelné novinky e-mailem