Dotazník kvalifikované osoby ve výrobě léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Dotazník, kterým distributor dokládá splnění podmínek stanovených pro distribuci veterinárních léčiv v ČR.

Dotazník kvalifikované osoby ve výrobě léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Dotazník, kterým distributor dokládá splnění podmínek stanovených pro distribuci veterinárních léčiv v ČR.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Dotazník kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv
Pravidelné novinky e-mailem