Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií (ICT 5-01)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2024
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru používajících interní počítačovou síť a související technologie, majících připojení k internetu podle způsobu a rychlosti připojení. Údaje o využívání internetu k vybraným činnostem včetně použití internetu ve vztahu k veřejné správě. Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru majících webové stránky včetně údajů o jazykové mutaci těchto stránek a jejich dalších funkcionalitách.

Údaje o využívání vybraných ICT ze strany zaměstnanců, o zaměstnávání ICT odborníků a zabezpečení odborných potřeb v oblasti ICT ze strany externích dodavatelů. Údaje o kvalifikačních předpokladech pro využívání ICT ze strany zaměstnanců, údaje o potřebě získávání nových dovedností v ICT oblastech včetně překážek v jejich využívání. Údaje o využívání vybraných informačních systémů a aplikací (např. ERP, CRM, SCM, BI) a možností v oblasti cloud computingu, sociálních sítí a dalších sociálních médií, pokročilé analýzy dat včetně analýzy Big Data (Data Analytics; Data Science), 3D tisku, robotiky, umělé inteligence (AI) a zařízení internetu věcí (IoT), bezpečnosti a důvěryhodnosti v oblasti ICT a vlivu ICT na životní prostředí (tzv. zelené ICT).

Údaje o využívání elektronického obchodování a automatizaci vybraných vnitropodnikových procesů (e-fakturace, e-logistika) prostřednictvím webových stránek, mobilních aplikací nebo elektronické výměny dat (EDI) včetně údajů o procentuální hodnotě uskutečněných elektronických nákupů a prodejů.

Referenčním/zjišťovaným obdobím je podle druhu ukazatele rok 2023 nebo aktuální měsíc roku 2024. Přesná charakteristika zjišťovaných ukazatelů za rok 2023 (aktuální měsíc roku 2024) bude dána příslušným nařízením Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií (ICT 5-01)

Doporučujeme