Dotazník pro distributora léčivých látek a pomocných látek – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Žadatel o povolení k distribuci léčivých a pomocných látek vypracuje dokument a předloží jako přílohu žádosti o povolení k distribuci veterinárních léčivých přípravků – léčivých a pomocných látek.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Obsahuje specifické a faktické informace o naplňování požadavků správné distribuční praxe v místě distribuce, které ukládá zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 229/2008 Sb.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme