Dotazník pro výrobce léčivých látek – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Dotazník pro výrobce léčivých látek je dokument, který musí výrobce léčivých látek předložit společně s žádostí o vydání certifikátu výrobce léčivých látek.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Obsahuje specifické a faktické informace o systému jištění jakosti, naplňování požadavků správné výrobní praxe při výrobě léčivých látek, popisuje výrobu a/nebo kontrolu farmaceutických výrobních operací prováděných v daném místě (závodu) a okolních prostorech.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme