Formulář stížnosti cestujícího v železniční dopravě (DÚ ČR)

Formulář stížnosti cestujícího je možné použít při podání stížnosti u železničního dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatele stanice anebo orgánu zodpovědnému za kontrolu prosazování nařízení 1371/2007.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).