Potvrzení o absolvování školení k řízení lanové dráhy (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Potvrzení o absolvování výuky a výcviku podle § 8 a § 9 vyhlášky č. 16/2012 Sb. pro žadatele o ověření odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy.

Potvrzení o absolvování školení k řízení lanové dráhy (DÚ ČR)

Potvrzení o absolvování výuky a výcviku podle § 8 a § 9 vyhlášky č. 16/2012 Sb. pro žadatele o ověření odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem