Žádost o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy.

Žádost o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy (DÚ ČR)

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem