Žádost o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy (DÚ ČR)

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme