Žádost o osvědčení o bezpečnosti (DÚ ČR)

Žádost o osvědčení o bezpečnosti potvrzující uznání systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku a/nebo uznání opatření přijatých železničním podnikem s cílem plnit specifické požadavky nezbytné pro bezpečný provoz dané sítě v souladu se směrnicí 2004/49/ES a použitelnými vnitrostátními předpisy.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme