Žádost o vydání licence strojvedoucího (DÚ ČR)

Žádost o vydání licence strojvedoucího podle směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme