Žádost o vydání licence strojvedoucího (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o vydání licence strojvedoucího podle směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Žádost o vydání licence strojvedoucího (DÚ ČR)

Žádost o vydání licence strojvedoucího podle směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem