Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti pro získání licence strojvedoucího (DÚ ČR)

Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti pro získání licence strojvedoucího podle § 46e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme