Žádost o vydání souhlasu s prováděním hornické činnosti, provozováním střelnic, skladováním výbušnin a zřizováním světelných zdrojů v ochranném pásmu dráhy (DÚ ČR)

Formulář žádosti o vydání souhlasu s prováděním hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, provozováním střelnic, skladováním výbušnin, nebezpečných odpadů a zřizováním světelných zdrojů v ochranném pásmu dráhy.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme