Žádost o udělení úředního povolení (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Žádost o vydání úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o udělení úředního povolení (DÚ ČR)

Žádost o vydání úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem