Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí / prohlídek a zkoušek / revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti (DÚ ČR)

Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí / prohlídek a zkoušek / revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem