Elektronické hlášení podezření na nežádoucí účinek veterinárního léčivého přípravku držitele rozhodnutí o registraci prostřednictvím databáze EudraVigilance Veterinary (ÚSKVBL)

Pomocí tohoto formuláře informuje držitel rozhodnutí o registraci o nežádoucím účinku VLP na základě svých přístupových údajů do databáze EudraVigilanceVeterinary. Hlášení se vyplňuje online.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme