Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování a Chronologický přehled provedených restaurátorských prací

Kulturní památky lze restaurovat pouze osobou, která získala povolení Ministerstva kultury.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Doporučujeme