Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012 (ČSSZ)

Tiskopis slouží především k předložení údajů o době důchodového pojištění, dobách vyloučených a vyměřovacím základu za období od 1. 1. 2012.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Zaměstnavatel je povinen vést ELDP pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění za daný kalendářní rok, případně za jeho část, byla-li výdělečná činnost zakládající účast na důchodovém pojištění v průběhu roku zahájena nebo ukončena. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový ELDP.

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Doporučujeme