Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012 (ČSSZ)

Tiskopis slouží především k předložení údajů o době důchodového pojištění, dobách vyloučených a vyměřovacím základu za období od 1. 1. 2012.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2017

Formulář se vyplňuje elektronicky na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).