Evidenční list důchodového pojištění pro období 2004–2008 (ČSSZ)

Tiskopis slouží především k předložení údajů o době důchodového pojištění, dobách vyloučených a vyměřovacím základu za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění je povinností zaměstnavatelů.

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Doporučujeme