Evidenční list generátoru záření (SÚJB)

Evidenční list generátoru záření (obecný), údaje o generátoru záření, který má držitel povolení/registrant v držbě.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.