Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci nebo zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci nebo vlastní nebo drží PCB nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek, nebo provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB, jsou povinny vést samostatně evidenci o těchto zařízeních, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek dle formuláře.

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci nebo zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci nebo vlastní nebo drží PCB nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek, nebo provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB, jsou povinny vést samostatně evidenci o těchto zařízeních, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek dle formuláře.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Pravidelné novinky e-mailem