Evidenční list urychlovače (SÚJB)

Evidenční list urychlovače – údaje o generátoru záření, urychlovači, který má držitel povolení v držbě.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.