Evidenční list vysílací stanice bezdrátového místního informačního systému (BMIS) (ČTÚ)

Účelem elektronického formuláře Evidenční list vysílací stanice bezdrátového místního informačního systému (BMIS) je převedení papírového formuláře do elekronické podoby.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.