Formulář EU pro veterinární lékaře a zdravotní odborníky k hlášení podezření na nežádoucí účinky (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje a popíše nežádoucí účinek (NÚ) u zvířat nebo lidí, nedostatek účinnosti, ochrannou lhůtu, vliv na životní prostředí, lékovou formu přípravku, způsob aplikace, dávkování, výskyt NÚ u člověka.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme