Formulář k žádosti o vývoz kulturní památky

Kulturní památky lze vyvézt mimo území České republiky pouze s předchozím souhlaem Ministerstva kultury.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Doporučujeme