Formulář plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Formulář provozovatel letadla vyplňuje za účelem monitoringu tunokilometrů, který je nezbytný pro výpočet bezplatné alokace povolenek.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Údaje o tunokilometrech provozovatel letadla monitoruje a vykazuje pouze pro účely podání žádosti o přidělení bezplatných emisních povolenek ze zvláštní rezervy nebo pro přidělení bezplatných emisních povolenek pro obchodovací období. Vyplněný formulář plánu pro monitorování musí být předložen ke schválení Ministerstvu životního prostředí.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Doporučujeme