Formulář žádosti o vydání povolení (přírodní zdroje) (SÚJB)

Instituce:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany (přírodní zdroje).

Formulář žádosti o vydání povolení (přírodní zdroje) (SÚJB)

Žádost o povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany (přírodní zdroje).

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Seznam příloh
Formulář žádosti o vydání povolení (přírodní zdroje)
Pravidelné novinky e-mailem