Formulář pro chovatele k hlášení podezření na nežádoucí účinek léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje podezření na nežádoucí účinek veterinárního léčivého prostředku. Popisuje příznaky, druh zvířete, pohlaví, stáří, počet zvířat, lékovou formu přípravku, způsob dávkování. Toto hlášení není za zákona povinné, ale je vhodné a užitečné.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme