Formulář pro držitele registrace veterinárních léčivých přípravků k hlášení podezření na nežádoucí účinky (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Pomocí tohoto evropského formuláře jsou držiteli registrace veterinárních léčivých přípravků hlášeny nežádoucí účinky do evropské databáze nežádoucích účinků Eudravigilance Veterinary.

Formulář pro držitele registrace veterinárních léčivých přípravků k hlášení podezření na nežádoucí účinky (ÚSKVBL)

Pomocí tohoto evropského formuláře jsou držiteli registrace veterinárních léčivých přípravků hlášeny nežádoucí účinky do evropské databáze nežádoucích účinků Eudravigilance Veterinary.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Formulář pro držitele registrace veterinárních léčivých přípravků k hlášení podezření na nežádoucí účinky
Pravidelné novinky e-mailem