Formulář pro držitele registrace veterinárních léčivých přípravků k hlášení podezření na nežádoucí účinky (ÚSKVBL)

Pomocí tohoto evropského formuláře jsou držiteli registrace veterinárních léčivých přípravků hlášeny nežádoucí účinky do evropské databáze nežádoucích účinků Eudravigilance Veterinary.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme