Hlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Formulářem (Přílohou č. 1) se ohlašují údaje za úniky do ovzduší, vody a půdy a přenosy látek v odpadech, v odpadních vodách a množství odpadů (NO i OO).

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Další formuláře v kategoriích

Provozovatelé provozovny, kteří jsou vymezeni v § 3 zákona č. 25/2008 Sb. (s jednou nebo více činnostmi uvedenými v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a/nebo s jednou či více činnostmi uvedenými v příloze k zákonu č. 25/2008 Sb.).

Ohlašování probíhá prostřednictvím Integrovaného registru znečišťování.

Doporučujeme