Formulář pro hlášení nežádoucí příhody veterinárního technického prostředku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Pomocí formuláře je identifikována a popsána nežádoucí příhoda veterinárního technického prostředku a její důsledek. Jsou zde navržena nápravná opatření spolu s hlášením výrobci.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme