Formulář pro zápis skutečného majitele do Evidence skutečných majitelů – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Formulář je povinnou formou návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů o skutečném majiteli právnické osoby nebo svěřenského fondu do Evidence skutečných majitelů.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Další formuláře v kategoriích

Od 1. 1. 2019 mají povinnost zapsat svého skutečného majitele všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Za nesplnění této povinnosti nestanoví zákon žádné přímé sankce, nicméně by pro podnikatele mohlo znamenat obtíže při ucházení se o dotace, veřejné zakázky nebo při některých finančních transakcích v návaznosti na zvláštní zákony, které s tímto institutem pracují.

Formulář je možné vyplnit online na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Doporučujeme