Formulář pro zaslání podnětu nebo žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Formulář je určen pro zaslání podání nebo žádosti na Český telekomunikační úřad podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro oblast týkajícího se zařízení, sítí nebo služeb elektronických komunikací nebo poštovních služeb.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Doporučujeme