Formulář vývozního povolení k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství

Formulář je určen pro kulturní statky, definované dle Přílohy I Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Doporučujeme