Formulář žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení (MŠMT)

Instituce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Formulář slouží navrhovatelům k podání žádosti o zápis, změnu zápisu, výmaz údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení. Formulář využijí právnické a fyzické osoby, které chtějí vykonávat činnost školy nebo školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. Podání žádosti na předepsaném formuláři není zákonnou podmínkou, formulář slouží jako pomůcka pro navrhovatele.

Formulář žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení (MŠMT)

Formulář slouží navrhovatelům k podání žádosti o zápis, změnu zápisu, výmaz údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení. Formulář využijí právnické a fyzické osoby, které chtějí vykonávat činnost školy nebo školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. Podání žádosti na předepsaném formuláři není zákonnou podmínkou, formulář slouží jako pomůcka pro navrhovatele.

Formulář naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy.

Pravidelné novinky e-mailem