Formuláře na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů ve Veřejném rejstříku

Od 1. 1. 2014 se všechna podání do informačního systému Obchodního rejstříku provádějí pomocí tzv. inteligentních formulářů na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.01.2014
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

V souladu s nařízením vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 16. 10. 2013 byla všechny podání pro Obchodní rejstřík převedena do tzv. inteligentních formulářů dostupných na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Ke dni 31. 12. 2013 byla ukončena platnost všech předchozích formulářů ve formátu ZFO a PDF. Nové inteligentní formuláře jsou rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy.

 • Návrhy lze zaslat soudu v listinné nebo elektronické podobě.
 • V obou případech musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Vstup do inteligentních formulářů Ministerstva spravedlnosti (MS) pro podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku o

 • a) spolku,
 • b) pobočném spolku,
 • c) zahraničním pobočném spolku,
 • d) nadaci,
 • e) nadačním fondu,
 • f) ústavu,
 • g) společenství vlastníků jednotek,
 • h) fyzické osobě – podnikateli,
 • i) veřejné obchodní společnosti,
 • j) komanditní společnosti,
 • k) společnosti s ručením omezeným,
 • l) akciové společnosti,
 • m) družstvu,
 • n) evropském hospodářském zájmovém sdružení,
 • o) evropské společnosti,
 • p) evropské družstevní společnosti,
 • q) závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby,
 • r) odštěpném závodu,
 • s) obecně prospěšné společnosti.

Pro online podání listin do Sbírky listin se vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis.

Přílohy k návrhu na zápis

Přílohou jsou listiny, které prokazují skutečnosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do veřejného rejstříku zapsat. Zákonodárce nezmocnil Ministerstvo spravedlnosti zveřejnit seznam příloh, které se k návrhům přikládají.

Ministerstvo nabízí pouze informativní a orientační přehled listin, které se mají dokládat ohledně spolkůnadací, nadačních fondů a ústavů. Jedná se pouze o informativní seznam, který samozřejmě nemůže postihnout všechny skutečnosti a jehož cílem je poskytnout praxi obecný přehled. Tento seznam nemůže být nikterak vnímán jako závazný.

I u návrhů na zápis nebo změnu základních údajů u jiných právních forem doporučujeme vycházet rovněž z uvedených seznamů příloh.

Další informace

Doporučujeme