Formuláře pro poskytování dotací v rámci dotačního programu státní podpory mládeže (MŠMT)

Dotace se poskytují v rámci jednotlivých dotačních programů v oblasti sportu a mládeže

Instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Informace o Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2011–2015 naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Některé žádosti o poskytnutí dotace na následující rok se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému.

Doporučujeme