Hlášení o dovozu, vývozu, výrobě nebo distribuci generátoru záření za čtvrtletí (SÚJB)

Instituce:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Splnění oznamovací povinnosti při dovozu, vývozu, výrobě nebo distribuci generátoru ionizujícího záření. Obsahuje veškeré náležitosti a výčet informací, které je nutné Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost ohlásit pro řádnou evidenci (identifikaci a lokalizaci) zdrojů ionizujícího záření.

Hlášení o dovozu, vývozu, výrobě nebo distribuci generátoru záření za čtvrtletí (SÚJB)

Splnění oznamovací povinnosti při dovozu, vývozu, výrobě nebo distribuci generátoru ionizujícího záření. Obsahuje veškeré náležitosti a výčet informací, které je nutné Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost ohlásit pro řádnou evidenci (identifikaci a lokalizaci) zdrojů ionizujícího záření.

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Seznam příloh
Hlášení o dovozu, vývozu, výrobě nebo distribuci generátoru záření za čtvrtletí
Pravidelné novinky e-mailem