Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu národnímu CERT týmu (CZ.NIC) prostřednictvím webového formuláře na CSIRT.cz (NBÚ)

Webový formulář slouží k hlášení kybernetického bezpečnostní incidentu.

Instituce
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Orgány a osoby podle § 3 písm. b) zákona o kybernetické bezpečnosti, plní ohlašovací povinnost vůči národnímu CERT týmu (CZ.NIC) prostřednictvím webového formuláře na CSIRT.cz. Orgány a osoby podle § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti odesílají vyplněné pdf formuláře do datové schránky NBÚ, na e-mail NCKB nebo v listinné podobě na adresu NCKB, nelze-li využít žádný z předchozích způsobů.

Informace naleznete na webových stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Doporučujeme