Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty – Finanční správa ČR (FS ČR)

Hlášení podává plátce daně, který dodá nový dopravní prostředek do jiného členského státu EU osobě neregistrované k dani z přidané hodnoty, nebo osoba, která není plátcem a příležitostně dodá nový dopravní prostředek do jiného členského státu EU.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.12.2020

Formulář verze 25 5526 MFin 5526 – vzor č. 4

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.