Hlášení o produkci a nakládání s odpady – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení a za každý druh odpadu zvlášť.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020 se v roce 2021 podává v celém rozsahu podle dosavadní právní úpravy (vyhláška č. 383/2001 Sb.).

Hlášení se provádí elektronicky prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme