Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Formulář slouží k ohlášení množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu povinnou osobou a způsobu nakládání s nimi.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.