Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (AOS) – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Formulář slouží k ohlášení množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu povinnými osobami, které mají uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností (AOS) a způsobu nakládání s nimi. Ohlašování provádí souhrnně AOS za všechny klienty.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Podle vyhlášky č. 641/2004 Sb.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme