Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Zpracovatelé autovraků formulářem hlásí množství zpracovaných autovraků v jejich zařízení, produkci odpadů a způsob nakládání s odpady.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Podle § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme