Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Zpracovatelé autovraků formulářem hlásí množství zpracovaných autovraků v jejich zařízení, produkci odpadů a způsob nakládání s odpady.

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Zpracovatelé autovraků formulářem hlásí množství zpracovaných autovraků v jejich zařízení, produkci odpadů a způsob nakládání s odpady.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Pravidelné novinky e-mailem