Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (ČSSZ)

Tiskopisem sdělují zařízení sociálních služeb (dále ZSS) důvody ukončení pobytu klienta, s jehož souhlasem (nebo se souhlasem opatrovníka) byla výplata jeho důchodu zasílána na účet ZSS prostřednictvím hromadného výplatního seznamu k 15. dni v měsíci.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme