Hlášení o úmrtí klienta v zařízení sociálních služeb (ČSSZ)

Tímto tiskopisem oznamují zařízení sociálních služeb (ZSS) pouze úmrtí klienta. Ukončení pobytu klienta z důvodu úmrtí musí být ČSSZ oznámeno vždy, a to bez ohledu na způsob výplaty jeho důchodu.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.